نام فارسی قطعه: لاستیک کنار شاسی

نام انگلیسی قطعه: SEAL, FRONT FENDER APRON, RH


شماره فنی: 53735KK020

کد قطعه: 53735-KK020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020