نام فارسی قطعه: قاب وسط داشبورد مشکی

نام انگلیسی قطعه: PANEL ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, CENTER


شماره فنی: 554120K310C0

کد قطعه: 55412-0K310-C0

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV