نام فارسی قطعه: سیم بخاری

نام انگلیسی قطعه: CABLE SUB-ASSY, AIRMIX DAMPER CONTROL


شماره فنی: 5590935110

کد قطعه: 55909-35110

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV