نام فارسی کد فنی قطعه: شیشه سه تیکه پشت سر

نام انگلیسی کد فنی قطعه: WINDOW ASSY, BACK

کد فنی قطعه WINDOW ASSY, BACK WINDOW ASSY, BACK خرید آنلاین قطعه خرید قطعه ماشین WINDOW ASSY, BACK کد فنی قطعه WINDOW ASSY, BACK ماشین کد فنی قطعه WINDOW ASSY, BACK WINDOW ASSY, BACK خرید قطعه ماشین WINDOW ASSY, BACK خری آنلاین قطعه

شماره فنی: 648100K020

کد قطعه: 64810-0K020

سفارش از واتس آپ

سفارش با تماس

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 648100K080
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV

whatsapp-footer telegram-footer telegram-footer