نام فارسی قطعه: ستون شیشه

نام انگلیسی قطعه: FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, REAR LOWER RH


شماره فنی: 6740735020

کد قطعه: 67407-35020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV