نام فارسی قطعه: آرم

نام انگلیسی قطعه: PLATE, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR NAME, NO.1


شماره فنی: 7544153071

کد قطعه: 75441-53071

قیمت: 6,840,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

7544153070

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV

تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 6,840,000 ریال