نام فارسی قطعه: خط کشی

نام انگلیسی قطعه: STRIPE, FENDER, RH


شماره فنی: 7598135360

کد قطعه: 75981-35360

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV