نام فارسی قطعه: گل پخش کن

نام انگلیسی قطعه: MUDGUAD, FRONT FENDER, RH


شماره فنی: 7662152120

کد قطعه: 76621-52120

قیمت: 4,275,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  یاریس / NCP130L-AHPRKV
تویوتا  /  یاریس / NCP131L-AHPRKV

تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 4,275,000 ریال