نام فارسی قطعه: گل پخش کن جلو

نام انگلیسی قطعه: MUDGUARD, FRONT FENDER, LH


شماره فنی: 766220K030

کد قطعه: 76622-0K030

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRPDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-NKASKV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-EKASKV