نام فارسی قطعه: صافی بنزین

نام انگلیسی قطعه: PLATE SUB-ASSY, FUEL SUCTION


شماره فنی: 7702402270

کد قطعه: 77024-02270

قیمت: 18,167,800 ریال

3 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 7702402271
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEPDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEPNKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEXDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEXNKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 3
قیمت: 18,167,800 ریال