نام فارسی قطعه: اورینگ صافی بنزین

نام انگلیسی قطعه: GASKET, FUEL SUCTION TUBE SET, NO.1


شماره فنی: 7716947030

کد قطعه: 77169-47030

قیمت: 466,650 ریال

8 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  IS / AVE30L-AEXLH
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHW
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHV
لکسوس  /  IS / ASE30L-AEZLZV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLH
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLHV
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
تویوتا  /  پریوس / ZVW50L-AHXEBV
تویوتا  /  اف جی کروز / GSJ15L-GKASKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ150L-GKAEKV
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV
تویوتا  /  پریوس / ZVW50L-AHXEBW

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 8
قیمت: 466,650 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020