نام فارسی قطعه: سیم گاز

نام انگلیسی قطعه: CABLE ASSY, ACCELERATOR CONTROL


شماره فنی: 7818035420

کد قطعه: 78180-35420

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV