نام فارسی قطعه: ترانس زنون

نام انگلیسی قطعه: COMPUTER SUB-ASSY, HEADLAMP LIGHT CONTROL, RH


شماره فنی: 8110775020

کد قطعه: 81107-75020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-NKASKV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-EKASKV
تویوتا  /  کمری / AVV50L-AEXNBW
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020