نام فارسی قطعه: پرژکتور

نام انگلیسی قطعه: LAMP UNIT, FOG LAMP, LH


شماره فنی: 8122130282

کد قطعه: 81221-30282

قیمت: 38,160,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8122130280

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV

تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 38,160,000 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020