نام فارسی قطعه: قاب پرژکتور

نام انگلیسی قطعه: COVER, FOG LAMP, RH


شماره فنی: 8148153030

کد قطعه: 81481-53030

قیمت: 8,136,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHA
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHV
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHW
لکسوس  /  IS / AVE30L-AEXLH
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLHV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLH
لکسوس  /  IS / ASE30L-AEZLZV

تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 8,136,000 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020