نام فارسی قطعه: خار

نام انگلیسی قطعه: GUIDE, REAR COMBINATION LAMP


شماره فنی: 8149650010

کد قطعه: 81496-50010

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020