نام انگلیسی قطعه: HARNESS ASSY, AIR CONDITIONER


شماره فنی: 8221230100

کد قطعه: 82212-30100

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  IS / AVE30L-AEXLH

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020