نام انگلیسی قطعه: SWITCH ASSY, STEERING PAD


شماره فنی: 8425030251B0

کد قطعه: 84250-30251-B0

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 8425030252
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020