نام انگلیسی قطعه: SWITCH ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR OPENING


شماره فنی: 8484030250

کد قطعه: 84840-30250

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 8484030251
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020