نام فارسی قطعه: چشم شیشه شوی سمت راست

نام انگلیسی قطعه: ACTUATOR SUB-ASSY, HEADLAMP WASHER, RH


شماره فنی: 8520730100

کد قطعه: 85207-30100

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV