نام فارسی قطعه: تیغه برف پاک کن جلو سمت چپ

نام انگلیسی قطعه: BLADE, FR WIPER, LH


شماره فنی: 8522235090

کد قطعه: 85222-35090

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 8522235091
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020