نام فارسی قطعه: تیغه برف پاک کن جلو سمت چپ

نام انگلیسی قطعه: BLADE, FR WIPER, LH


شماره فنی: 8522253071

کد قطعه: 85222-53071

قیمت: 11,884,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8522253070

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 11,884,000 ریال