نام فارسی قطعه: لوله منبع شیشه شوی

نام انگلیسی قطعه: INLET SUB-ASSY, WASHER


شماره فنی: 853010K150

کد قطعه: 85301-0K150

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-NKASKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020