نام فارسی قطعه: درب مخزن شیشه شوی

نام انگلیسی قطعه: CAP, WINDSHIELD WASHER JAR


شماره فنی: 8531648280

کد قطعه: 85316-48280

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020