نام فارسی قطعه: بوق

نام انگلیسی قطعه: HORN ASSY, HIGH PITCHED


شماره فنی: 8651030790

کد قطعه: 86510-30790

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020