نام انگلیسی قطعه: DAMPER SERVO SUB-ASSY, AIR CONDITIONER RADIATOR, NO.7


شماره فنی: 8710630620

کد قطعه: 87106-30620

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  IS / AVE30L-AEXLH