نام فارسی قطعه: فیلتر تهویه اتاق

نام انگلیسی قطعه: ELEMENT, AIR REFINER


شماره فنی: 8713930100

کد قطعه: 87139-30100

قیمت: 23,285,750 ریال

2 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  IS / AVE30L-AEXLH
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHW
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHV
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHA
لکسوس  /  IS / ASE30L-AEZLZV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLH
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLHV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 2
قیمت: 23,285,750 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020