نام انگلیسی قطعه: DUCT SUB-ASSY, AIR, NO.1


شماره فنی: 8721130500

کد قطعه: 87211-30500

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV