نام فارسی قطعه: رادیاتور کولر

نام انگلیسی قطعه: CONDENSER ASSY, COOLER


شماره فنی: 884600K140

کد قطعه: 88460-0K140

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020