نام فارسی قطعه: رادیاتور کولر

نام انگلیسی قطعه: CONDENSER ASSY, COOLER


شماره فنی: 8846030B50

کد قطعه: 88460-30B50

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020