نام فارسی قطعه: رادیاتور کولر

نام انگلیسی قطعه: CONDENSER ASSY, COOLER


شماره فنی: 8846035220

کد قطعه: 88460-35220

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020