نام انگلیسی قطعه: THERMISTOR ASSY, AIR CONDITIONER


شماره فنی: 8862030040

کد قطعه: 88620-30040

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020