نام انگلیسی قطعه: HOSE, AIR


شماره فنی: 8866930080

کد قطعه: 88669-30080

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV