نام انگلیسی قطعه: SENSOR ASSY, REAR EMBLEM


شماره فنی: 891A048090

کد قطعه: 891A0-48090

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020