نام فارسی قطعه: خار

نام انگلیسی قطعه: HOSE, HEADLAMP CLEANER, NO.3


شماره فنی: 9007515074

کد قطعه: 90075-15074

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  IS / AVE30L-AEXLH
لکسوس  /  IS / ASE30L-AEZLZV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLH
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLHV
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV
تویوتا  /  پریوس / ZVW30L-AHXEBW
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020