نام انگلیسی قطعه: BOLT (FOR STATOR SHAFT)


شماره فنی: 9008014044

کد قطعه: 90080-14044

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
تویوتا  /  کمری / ACV40L-CEAGKA

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020