نام فارسی قطعه: بلبرینگ انتهای قاب دینام

نام انگلیسی قطعه: BEARING(FOR ALTERNATOR DRIVE END FRAME)


شماره فنی: 9009910142

کد قطعه: 90099-10142

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKV
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKC
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
تویوتا  /  کمری / ACV40L-AEANKA
تویوتا  /  اریون / GSV40L-JETGKV
تویوتا  /  هایس / TRH221L-MBMDKV
تویوتا  /  هایس / KDH222L-LEMDYV
تویوتا  /  هایس / TRH203L-REMDKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020