نام انگلیسی قطعه: BOLT(FOR DRIVE PLATE & TORQUE CONVERTER SETTING)


شماره فنی: 9010510340

کد قطعه: 90105-10340

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020