نام انگلیسی قطعه: BOLT, HEXAGON(FOR REAR CALIPER)


شماره فنی: 9010510525

کد قطعه: 90105-10525

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020