نام انگلیسی قطعه: PIN, STRAIGHT (FOR REAR DIFFERENTIAL PINION SHAFT)


شماره فنی: 9025004193

کد قطعه: 90250-04193

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020