نام فارسی قطعه: کاسه نمد

نام انگلیسی قطعه: SEAL, OIL (FOR TRANSAXLE HOUSING)


شماره فنی: 9031140031

کد قطعه: 90311-40031

قیمت: 1,371,900 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  کمری / ACV36L-DEPDKV
تویوتا  /  کمری / ACV36L-DEPGKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-CEAGKA
تویوتا  /  کمری / ACV40L-AEANKA
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEADKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEANKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEASKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEPDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEPNKV
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBV
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBA
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXEBW
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBW

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 1,371,900 ریال