نام انگلیسی قطعه: SEAL, OIL(FOR CAMSHAFT SETTING)


شماره فنی: 9031171002

کد قطعه: 90311-71002

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV