نام فارسی قطعه: پیچ کارتل

نام انگلیسی قطعه: PLUG(FOR OIL PAN DRAIN)


شماره فنی: 90341T0004

کد قطعه: 90341-T0004

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRPDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV