نام انگلیسی قطعه: UNION(FOR OIL COOLER TUBE)


شماره فنی: 9040714034

کد قطعه: 90407-14034

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

9040714033

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / AVE30L-AEXLH
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020