نام انگلیسی قطعه: SPRING, COMPRESSION, NO.1(FOR B-1 ACCUMULATOR PISTON)


شماره فنی: 9050116181

کد قطعه: 90501-16181

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020