نام انگلیسی قطعه: SPRING, COMPRESSION (FOR C-2 ACCUMULATOR PISTON)


شماره فنی: 9050122065

کد قطعه: 90501-22065

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020