نام فارسی قطعه: فنر

نام انگلیسی قطعه: SPRING, TENSION, NO.3(FOR PARKING BRAKE SHOE RETURN)


شماره فنی: 9050720016

کد قطعه: 90507-20016

قیمت: 427,000 ریال

4 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
تویوتا  /  اف جی کروز / GSJ15L-GKASKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ120L-GKPEKV
تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GNPNKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ125L-GJPEKV
تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GCPNKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ79L-TJMRKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ125L-GJAGKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ150L-GKAEKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
تویوتا  /  پرادو / GRJ120L-GKAGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 4
قیمت: 427,000 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020