نام فارسی قطعه: پیچ سر سیلندر

نام انگلیسی قطعه: BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET)


شماره فنی: 9091002177

کد قطعه: 90910-02177

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

9091002144

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020