نام انگلیسی قطعه: COCK SUB-ASSY, WATER DRAIN(FOR CYLINDER BLOCK)


شماره فنی: 9091009123

کد قطعه: 90910-09123

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020