نام فارسی قطعه: سنسور میل لنگ

نام انگلیسی قطعه: SENSOR, CAM POSITION


شماره فنی: 90919T5001

کد قطعه: 90919-T5001

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV